Palmblad, André

Presentation om mig själv, Sebastian, motorcykel, mc-parkeringar, systemvetenskap.