Kuoppala, Björn

Fotografier på släkt och vänner, samt olika perioder av mitt liv.