Tymark, Tomas

Evolution med hjälp av sammarbete mellan arter.Bakterier som medhjälpare i cellen, som mitokondrier.Mellan celler, som lavar.Mellan arter, som gräs-svampar, djur-tarmfloran.