Sahlberg, Jan

Svensk folkmusik, spelmansbiografier samt med betoning på nyckelharpa samt släktforskning.