Blomberg, Agneta och Sten

Sten och Agneta Blomberg från Karlstad beskriver i ord och bild sitt liv i staden Apt i Provence