Johansson, Marcus

På min hemsida kan man läsa om mig och mina intressen. Den är mest inriktad på stereo.