Gränström (familj)

Mördarsniglarna är ett gissel i många trädgårdar. Vi har en unik metod att bli av med dem.