Innovatör och Entreprenören Emil Janitzeks blogg

Den här bloggen drivs av den 25 åriga IT entreprenören Emil Janitzek och är en digital lekstuga där han delar med sig av lärdomar under de olika projekt han drar igång.