Zisko, Asmer

Jag arbetar frmför allt med projektering och konstruktion av olika mekaniska konstruktioner inom olika områden, bl.a. stålkonstruktioner, automatiseringsteknik och produktutveckling.