Blågula Frågor

Partipolitisk obunden ideell förening som söker en öppen debatt i invandrings- och flyktingpolitiken. Motverka polarisering och våld. Försvara demokratiska principer och ta kamp för yttrandefriheten.