Enhet

Det mänskliga politiska alternativet vid riksdagsvalen. Inom Enhet utgår vi från människans grundläggande, mänskliga och själsliga behov. Vi för in ett andligt tänkesätt i politiken så att långsiktiga beslut om vår framtid kan fattas.