Arkiv och bibliotek, Riksantikvarieämbetet

Antikvarisk-topografiska arkivet och Vitterhetsakademiens bibliotek, Riksantikvarieämbetet. Här finns böcker, arkivmaterial och andra informationsresurser inom ämnena arkeologi, kulturmiljövård, medeltidens konst- och byggnadshistoria och numismatik.