Länsbibliotek Sydost

Länsbibliotek Sydost arbetar med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken i Kronoberg och Blekinge. Genom omvärldsbevakning, information, rådgivning, fortbildning, projekt- och utvecklingsinsatser och kompletterande medieförsörjning vill vi stödja och stärka kommunbiblioteken i Blekinge och Kronoberg.