Musik- och teaterbiblioteket

Sveriges enda offentliga specialbibliotek för musik och teater. Grundat 1771 som Musikaliska akademiens bibliotek. Stora forskningssamlingar, utlån av moderna noter och musikböcker. Öppet för allmänheten. Sedan 2010 även f.d. Teatermuseets samlingar.