Göteborgs konsthall

Visar tillfälliga utställningar. Huvudsaklig inriktning på samtidskonst.