Upplandsmuseet

Kulturhistoriskt museum för Uppsala län.