Armémuseum

Museet samlar in och bevarar föremål med anknytning till armén, forskar och dokumenterar samt förmedlar kunskap i form av utställningar och utåtriktad verksamhet.