Hässleholms Museum

Museiföreningen består av fyra fristående föreningar som omfattar transport, teknik och militär.