Maritiman - Göteborgs Maritima Upplevelsecentrum

Maritiman består av 20 fartyg, båtar och pråmar förtöjda vid Packhuskajen i Göteborg. Mönstra på, och få en inblick i en svunnen epok av Göteborgs maritima historia. Alltsammans beläget i en njutningsfylld atmosfär bestående av hav, hamn och fartyg.