Svenska Akademiens ordbok - SAOB

Historisk ordbok som beskriver det svenska språket från 1521 och framåt. SAOB på internet är sökbar på uppslagsord, etymologi, bruklighet, första belägg, fritext m.m. Ordboken började utformas på 1890-talet och beräknas vara klar år 2017.