TERMIN-ordlistan

Samhälltermer på invandrarspråk (serbokroatiska och turkiska)