Montessoriföreningen Kaprifolen

Verksamhet som bedrivs är förskola för barn 1.5-6 år. Två avdelningar, 1.5-3 år och 4-6 år.