Arbetsorätt

Kritisk arbetsrätt. Innehåller skriftserien Arbetsorätten, böcker och artiklar som Kurt Junesjö skrivit. Alla domar från Arbetsdomstolen i fulltext från 1998 och även ett urval tidigare och viktiga domar från andra domstolar.