Blågul solidaritet

En kritisk granskning av svensk flyktingpolitik och en plädering för minskad invandring, för en folkhems-nationalism och en blågul solidaritet.