www.tycka.com

Här hittar du debatter och diskussioner i allsköns ämnen, bl.a. i en webbversion av världens största elektroniska konferenssystem, Usenet News.