EU-info

På EU-sidan hittar du information om regeringens EU-politik, Sveriges ordförandeskap i EU 2001, EU:s institutioner, projektbidrag för informationsinsatser om EU, pressmeddelande, publikationer, tal, debattartiklar, mm.