Adoptionscentrum

Ideell, auktoriserad adoptionsorganisation som arbetar med adoptionsförmedling av barn från ett 20-tal länder samt bistånd.