Barnen Framför Allt

Arbetar inom adoptioner, bistånd och fadderskap. Föreningen är auktoriserad av NIA för adoptioner från Indien, Vietnam, Polen, Bolivia, Thailand, Bulgarien, Peru och Sri Lanka.