Söka rötter. Tips för adopterade och fosterbarn

För vuxna adopterade och fosterbarn. Tips på hur man söker sina rötter i Sverige och utomlands samt länkar till föreningar.