AA-Anonyma Alkoholister, Centrumgruppen, Göteborg.

En upplysning- och informationsajt om Anonyma Alkoholister. Centrumgruppen, Göteborg. Ett förslag för tillfrisknade från alkoholism.