Aktiva Länken

Är en sammanslutning av alkholister och anhöriga som kommit till insikt om sin belägenhet.