Läkemedelsproblem , RFHL-Uppsala län

Om läkemedelsberoende och problemläkemedel. Mycket om antidepressiva, lugnande och sömntabletter och om att ta sig ur beroende och biverkningar. Sidan görs av RFHL i Uppsala län.