RFHL

Organiserar människor mot utslagning och beroende. Vi är motståndare till den repressiva narkotikapolitiken vilken vi anser dödar narkomaner. Vi arbetar för att få ner överförskrivningen av lugnande- sömn- och antidepressiva läkemedel.