Sällskapen Länkarnas Riksförbund

Ideell, opolitisk, icke religiös frivilligorganisation till hjälp åt alkohol-,tablett- och narkotikamissbrukare.