SMART, Riksförbundet

Arbetar tidigt drogförebyggande med hjälp av positiv förstärkning och individuella kontrakt med ungdomar. Detta kallas kontraktsmetoden. Riksförbundet SMART, som snart har 40 000 lokalt anslutna unga medlemmar, finns i 100 svenska och 9 andra länder.