182.QRZN

Nya kamratföreningen för 182 kursen vid Krigsskolan, Karlberg.