Befälsföreningen Militärtolkar

Samlar militärtolkar, förhörsledare och personer med liknande utbildning och/eller befattning inom totalförsvaret. MT ordnar varje år föredrag, kurser och övrig verksamhet med anknytning till medlemmarnas intressen.