Bodenartilleristen

Kamratförening för artillerister vid A8 och Norrlands artilleribataljon med tillhörande fjällanläggning.