FMCK Skövde

FMCK förser Hemvärnet med MC ordonnanser. FMCK Skövdekåren har också en Tävlings- och Ungdomssektion som är framgångsrika i endurospåren.