Hallands Försvarsutbildnings-förbund

En frivillig försvarsorganisation som verkar i Halland.