Hässleholms militärhistoriska förening

Vi arbetar för att bevara och restaurera äldre militärfordon. Vi finns på Hässleholms Museum.