Kungl Krigsvetenskapsakademien

En fristående icke-statlig institution som har till ändamål att främja vetenskap av betydelse för Sveriges försvar och säkerhet. Dess kompetensområde omfattar hela totalförsvaret.