Lv 3 Roslagens Luftvärnsregemente

Arméförbandet Lv 3 verkade 1941--2000, men det finns flera aktiva organisationer med anknytning till regementet.