Sveriges Kristliga Officersförbund

En organisation för kristna i Försvarsmakten. Medlemmar ska vara eller ha varit anställda i Försvarsmakten. Stödmedlem kan den vara som vill stödja förbundets verksamhet.