Eden Foundation

Ett hjälpprojekt som motarbetar ökenspridningen i Sahelområdet genom att sprida användningen av ätliga torktåliga växter.