Kungl Skogs- och Lantbruksakademien

Vår uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jord- och skogsbruk och därtill knuten verksamhet. Akademien stödjer forskningsprojekt med anslag och stipendier.