Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut

SP -- centralt institut för teknisk utvärdering, provning, mätteknik, forskning och utveckling. Ackrediterat provningslaboratorium och certifieringsorgan för ledningssystem enligt EU-direktiv och nationell regler.