Utrikespolitiska institutet (UI)

Ett partipolitiskt oberoende organ för information och forskning om internationella, politiska problem.