Byggkeramikrådet - leverantörer kakel och klinkerplattor

Byggkeramikrådet (BKR) bildades 1989 av PlattsättningsEntreprenörers Riksförening, PER och Kakelföreningen, KAF.

Syftet var att skapa en gemensam organisation som kunde leda den tekniska utvecklingen och ta tillvara kunskapen från såväl entreprenörer som leverantörer inom det snabbt växande byggkeramiska området och idag är Byggkeramikrådet den självklara auktoriteten när det gäller användandet av keramiska material, såväl i våtrum som i torra utrymmen.

Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, BBV, är för keramiska konstruktioner i våtrum ansedda som riktlinjer för fackmässighet inom området.

Leverantörer av kakel- och klinkerplattor med tillbehör, samt plattsättningsentreprenörer. Behöriga företag och godkända konstruktioner enligt branschregler m.m.

Kontakt Byggkeramikrådet AB Högbergsgatan 27 116 20 Stockholm Tel: 08-641 21 25