Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Fastighetsägarna är en intresse- och branschorganisation som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Föreningen arbetar med näringspolitik och opinionsbildning, kompetensutveckling, kommunikation och medlemsservice.